Zajęcia

OFERUJEMY RÓWNIEŻ ZAJĘCIA DODATKOWE:

Mała Akademia działa w nowo powstałym budynku, który został zaprojektowany zgodnie z wszystkimi normami obowiązującymi placówki tego typu. Posiadamy trzy sale zabaw, każda z nich ma bezpośredni dostęp do łazienki. Przedszkole ma do dyspozycji duży (około 800m2), oddalony od drogi, plac zabaw, gdzie dzieci mogą dać upust swojej energii.

ZAPEWNIAMY SWOIM PODOPIECZNYM:

 • opiekę przedszkolną w godzinach 6.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku
 • indywidualne podejście do każdego dziecka dostosowane do jego potencjału i zdolności
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
 • trzy posiłki dziennie
 • opiekę logopedy i psychologa
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych
 • organizację imprez okolicznościowych dla dzieci

W RAMACH CZESNEGO MAŁA AKADEMIA OFERUJE:

 • język angielski – codziennie
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne – 2 razy w tygodniu
 • zajęcia kreatywne – 2 razy w tygodniu
 • zajęcia plastyczne – 2 razy w tygodniu
 • gimnastyka
 • zajęcia z psem terapeutycznym (lub konikiem) – 1 raz w miesiącu

Oprócz stałej oferty zajęć, co miesiąc mamy dla naszych Maluchów dodatkowe atrakcje takie jak:

 • teatr
 • spotaknia z ciekawymi ludźmi
 • wycieczki

OFERUJEMY RÓWNIEŻ ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

 • szachy
 • indywidualna nauka gry na pianinie
 • basen
 • indywidualna terapia logopedyczna
 • judo
 • robotyka
 • piłeczki

Język angielski

Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozwijanie umiejętności językowych. Małe dzieci mają w sobie ogromny potencjał, a od nas zależy, czy damy im możliwość aby go rozwinąć. Dzieci przyswajają sobie język obcy w sposób naturalny, kształcąc wymowę czy akcent. Ponadto nauka języka obcego w wieku przedszkolnym stymuluje rozwój mózgu przez co zwiększa się ich potencjał intelektualny.

Nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu będzie odbywała się w oparciu o takie metody jak Language Immersion Method – czyli całkowite zanurzenie się w język, a także Total Physical Response (TPR) – dziecko uczy się najpierw słuchać nowego języka, a następnie ruchem ciała reagować.

Na początku są to proste polecenia: Wstań! (Stand up), Usiądź! (Sit down). Każde polecenie nauczyciela jest poparte ruchem, gestem. Słuchanie obcego języka przez jakiś czas powoduje naturalną gotowość do posługiwania się nim. Jest to bardziej przyswajanie sobie języka obcego niż uczenie się go.

Zajęcia językowe w Małej Akademii będą odbywały się w 30 minutowych blokach. Dzieci będą miały również kontakt z angielskim w codziennych sytuacjach – podczas zabaw czy posiłków. W ten sposób ten język będzie dla nich czymś zupełnie naturalnym.

Naszym celem jest, aby po kilku latach pobytu w Małej Akademii nasze Maluchy posługiwały się jak najszerszym zakresem słów i zwrotów, aby nie bały się rozmawiać w języku angielskim i były otwarte na poznawanie tego języka w dalszych etapach edukacji.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza.”

Tissot

Spotkania rytmiczno-muzyczne oparte są na kilku stałych elementach. Jest to śpiew, czyli nauka piosenek związanych z daną porą roku, ruch w postaci tańców, pląsów i zabaw oraz tworzenie, inaczej improwizacje. Niezwykle ważne podczas naszych zajęć jest również uwrażliwienie na elementy muzyki, poznawanie instrumentów perkusyjnych, czy praca nad plastyką ruchu i jego organizacją w przestrzeni. Wykorzystywane metody to rytmika Dalcroze’a, system Orffa, Labana, pedagogika zabawy, elementy muzykoterapii oraz autorskie pomysły.

Podczas zajęć podstawowych uczymy się przede wszystkim piosenek i zabaw z nimi związanych, słuchamy dzwięczących wierszy, instrumentalnych opowieści, a nawet wydobywamy odgłosy z takich przedmiotów jak gazety czy łyżki.

Nasze Maluchy są bardzo twórcze, dlatego często łączymy różne dziedziny sztuki – malujemy kolorowe dzieła inspirowane dźwiękami lub improwizujemy taniec.

Zajęcia ruchowe

„Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu.

Tissot

Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna jest niezbędnym elementem wspomagającym prawidłowy rozwój małego człowieka. Edukacja ruchowa i profilaktyka zdrowotna zapobiega powstawaniu wad postawy poprzez korekcję nieprawidłowych nawykówora z wzmacnianie słabych jeszcze mięśni.

Maluszki dzielnie ćwiczą wysłuchując opowieści ruchowych i gimnastycznych piosenek. Starszaki pracują trochę dłużej i intensywniej. Ćwiczymy z wykorzystaniem kolorowych przyborów. Często rywalizujemy w trakcie gier i zabaw, a także bawimy się przy rymowanych piosenkach. Kształtujemy cechy motoryczne, takie jak zręczność, siłę czy szybkość. Uczymy się czym jest prawidłowa postawa. Poznajemy zasady fair play i radość płynącą z ruchu.

Ćwiczymy zawsze bez obuwia i w dobrze wywietrzonej sali. Bo ruch to zdrowie!

Zajęcia kreatywne

Zajęcia kreatywne to przede wszystkim możliwość tworzenia, poznawania ciekawych i nietypowych technik plastycznych, jak również okazja do spotkań ze sztuką poprzez szukanie inspiracji w przyrodzie, literaturze czy malarstwie. A wszystko to w atmosferze zabawy i „szaleństwa” z materiałem plastycznym.

W przygotowaniu profesjonalnych i twórczych zajęć pomagają nam kursy i szkolenia odbyte w Małopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

PODCZAS ZAJĘĆ OFERUJEMY:

 • Twórcze zabawy dla najmłodszych przedszkolaków
 • Nie tylko farbami – techniki plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • ZWYKŁE – NIEZWYKŁE, twórcze zabawy plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metody aktywizujące w przedszkolu
 • Tańce świata
 • Gimnastyka wyobraźni. Zabawy rozwijające ekspresję ruchową i aktorską dzieci w wieku przedszkolnym
 • Twórcze filcowanie – podstawy tworzenia ozdób i biżuterii z filcu

Zajęcia z logopedą

CELEM ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH JEST:

 • usprawnienie nauki mowy,
 • wczesne wychwycenie nieprawidłowości fizjologicznych aparatu artykulacyjnego, wad wymowy i problemów w komunikacji językowej,
 • przygotowanie dzieci do nauki czytania.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH, DZIECI:

 • uczą się prawidłowego toru oddechowego
 • wzmacniają mięśnie ust i policzków
 • uczą się koordynacji ruchowo-wzrokowej
 • podnoszą świadomość własnego ciała

Podczas tych zajęć dzieci mają kontakt z wczesną nauką czytania według metody dr Cieszyńskiej. Zakłada ona, że to sylaba, a nie głoska jest najmniejszą jednostką percepcyjną. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

CZYTANIE METODĄ SUMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ MA KILKA PODSTAWOWYCH ZALET:

 • Dzieci same czytają pierwsze głoski i sylaby, więc doskonale słyszą swoje złe artykulacje w porównianiu do prowadzącego zajęcia.
 • Wychwytuje i eliminuje wady wymowy, pozwala zauważyć, które dziecko będzie miało problemy w komunikacji i z dysleksją (dzieci te powinny mieć, oprócz zajęć grupowych, zajęcia indywidualne celem lepszego przyswojenia informacji).
 • Metoda pozwala dzieciom poczuć się „samodzielnymi”.
Liszki 118
32-060 Liszki

+48 784 064 122
Godziny otwarcia: 6.30 - 18.00
Kontakt