13.02

Rodzice czytają dzieciom

Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą.
Nauczycielki codziennie czytają dzieciom ulubione bajki, baśnie, których słuchanie umila przedszkolakom pobyt w przedszkolu.
Nasze działania wspierane są przez zaproszonych do przedszkola gości.
Dzisiaj odwiedziła nas mama Ignsia z gr. Little Fish.
Bardzo dziękujemy i zapraszamy wszystkich chętnych rodziców na kolejne spotkania z bajką :)