21.09

Policjant w Małej Akademii

Dnia 21 września 2015 r. przyjechali radiowozem do MAŁEJ AKAEDMII Policjanci z Komendy Komisariatu Policji w Krzeszowicach. W spotkaniu uczestniczyły Dzieci z wszystkich grup wiekowych. Podczas pogadanki goście przybliżyli nam sylwetkę pracy Policjanta. Udzielili Dzieciom wskazówek na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, podróżowania samochodem oraz przypomnieli prawa i obowiązki pieszych. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów. W szczególności czapka, która wędrowała z głowy na głowę chętnych do jej przymierzenia przedszkolaków, policyjny lizak oraz kajdanki. Dzieciaki mogły sprawdzić swoją powierzchnię płuc podczas dmuchania w alkomat, co u niektórych wywołało wiele śmiechu. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy nasi podopieczni wręczyli policjantom pamiątkową laurkę oraz grupa Little Tigers zaśpiewała piosenkę.