Nasza oferta

Przedszkole i żłobek Mała Akademia działa w nowo powstałym budynku, który został zaprojektowany zgodnie z wszystkimi normami obowiązującymi placówki tego typu. Placówka posiada trzy duże sale zabaw i jedną małą. Każda sala ma bezpośredni dostęp do łazienki. Przedszkole i żłobek mają do dyspozycji duży plac zabaw.

ZAPEWNIAMY SWOIM PODOPIECZNYM:

 • opiekę żłobkową i  przedszkolną w godzinach 6.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku
 • indywidualne podejście do każdego dziecka dostosowane do jego potencjału i zdolności
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
 • cztery posiłki dziennie
 • opiekę logopedy i psychologa
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych
 • organizację imprez okolicznościowych dla dzieci

W RAMACH CZESNEGO MAŁA AKADEMIA OFERUJE:

 • język angielski - codziennie
 • język hiszpański - 1 raz w tygodniu
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne - 2 razy w tygodniu
 • zajęcia kreatywne
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia plastyczne
 • gimnastyka
 • zajęcia z psem terapeutycznym - 1 raz w miesiącu
 • spektakle teatralne w placówce
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • warsztaty plastyczne/ceramiczne itd.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • taniec
 • indywidualna nauka gry na pianinie
 • basen
 • terapia logopedyczna
 • zajęcia z piłką

Kadra

IMG_20170619_101720

OPIEKUN W GRUPIE BUTTERFLIES - Marzena Przystał

ZAMKNIJ

OPIEKUN W GRUPIE BUTTERFLIES - Marzena Przystał

Ukończyłam policealną szkołę Centrum Nauki i Biznesu
,,ŻAK'' na kierunku: Opiekun w domu pomocy społecznej. Posiadam
również drugi tytuł zawodowy: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
Moje doświadczenie zawodowe to: staż absolwencki w państwowym
przedszkolu, praktyka w żłobku i w domu pomocy społecznej, praca jako
niania u prywatnych rodzin, wolontariat w 13-tym finale WOŚP. W ,,Małej
Akademii '' w Rybnej pracuję już piąty rok :) Praca z dziećmi
sprawia mi wiele radości i daje poczucie satysfakcji. Uważam, że mały
człowiek to prawdziwy skarb, który zmienia spojrzenie dorosłych na
świat. Swoją cierpliwością i pogodnym usposobieniem, pomagam dzieciom
małymi kroczkami wejść w otaczający je świat. W ciekawym i twórczym
spędzaniu czasu z maluchami przydają mi się zdolności plastyczne.
hdr

OPIEKUN W GRUPIE BUTTERFLIES - Bernadeta Ślusarczyk

ZAMKNIJ

OPIEKUN W GRUPIE BUTTERFLIES - Bernadeta Ślusarczyk

Ukończyłam szkołę policealną, która umożliwiła mi bycie opiekunem medycznym. Odbyłam praktyki w domu pomocy społecznej oraz jako pomoc pielęgniarki środowiskowej. Opiekowałam się także roczną dziewczynką. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i daje poczucie satysfakcji.

 

OPIEKUN W GRUPIE BUTTERFLIES - Marzena Kacprzak

ZAMKNIJ

OPIEKUN W GRUPIE BUTTERFLIES - Marzena Kacprzak

NAUCZYCIEL W GRUPIE LITTLE FISH - mgr Jadwiga Kiszczak

ZAMKNIJ

NAUCZYCIEL W GRUPIE LITTLE FISH - mgr Jadwiga Kiszczak

mgr Jadwiga Kiszczak - absolwentka UMCS w Lublinie, gdzie ukończyłam studia licencjackie na kierunku praca socjalna oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna. Obecnie studia podyplomowe w KIRE - edukacja wczesnoszkolna i  przedszkolna. Ponadto brałam udział w kursach i warsztatach dotyczących pracy z dziećmi m.in.: "Praca z dzieckiem po doświadczeniach przemocy", "Zespół zaburzonych więzi RAD", "Dziecięca trauma rozwojowa- wyzwanie dla rodzica", "Płynąc z nurtem życia - trauma szansą czy zagrożeniem". Od października 2016 r. pracuję w Małej Akademii. Wcześniej zatrudniona byłam jako wychowawca w SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju (forma pieczy zastępczej). Przez prawie 10 lat pracowałam jako niania. Lubię przebywać wśród dzieci, przyrody i książek.

PROWADZĄCA GRUPĘ LITTLE TIGERS - Katarzyna Tekieli

ZAMKNIJ

PROWADZĄCA GRUPĘ LITTLE TIGERS - Katarzyna Tekieli

NAUCZYCIEL W GRUPIE BIG TIGERS, DYREKTOR DS. NADZORU PEDAGOGICZNEGO - mgr Joanna Sołtysik

ZAMKNIJ

NAUCZYCIEL W GRUPIE BIG TIGERS, DYREKTOR DS. NADZORU PEDAGOGICZNEGO - mgr Joanna Sołtysik

mgr Joanna Sołtysik

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia uzupełniające na kierunku zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych.
Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, które pozwala mi wykorzystywać tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące ich wszechstronny rozwój.  W celu podniesienia efektywności
i atrakcyjności swojej pracy nieustannie pogłębiam swój warsztat dydaktyczny.
Wobec dzieci staram się być przyjazna i życzliwa, a zarazem konsekwentna
i wymagająca.
Z MAŁĄ AKADEMIĄ jestem związana od początku. Obecnie nadzoruję personel oraz  prowadzę grupę 5-6 latków Big Tigers.
Mogę śmiało powiedzieć, że moja praca zawodowa jest życiową pasją, a prywatnie spełniam się jako mama  Hubercika i Igorka :)

Agata Barczyk - nauczyciel języka angielskiego

ZAMKNIJ

Agata Barczyk - nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Ścibor -nauczyciel języka hiszpańskiego

ZAMKNIJ

mgr Małgorzata Ścibor -nauczyciel języka hiszpańskiego

psycholog

mgr Katarzyna Morajda

ZAMKNIJ

mgr Katarzyna Morajda

foto

Muzyka i rytmika

Joanna Manista

ZAMKNIJ

Joanna Manista

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nauczyciel gimnastyki

Aleksander Chmielow

ZAMKNIJ

Aleksander Chmielow

Metoda

Mała Akademia jest palcówką, która opiera swoje założenia programowe na integracji wielu tradycyjnych i nowatorskich metod edukacyjnych, wykorzystaniu ruchu, zabawy jako podstawowej aktywności dziecka.

Działalność edukacyjną opieramy na podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 23.12.2008r. - Dz. U. z 15.01.2009 rok nr 4, poz. 17).
Programy, na których opieramy naszą pracę to:

 • Księga uśmiechu, J. Rumińska, S. Załęska, wyd. Juka
 • Czterolatek w przedszkolu, E. Tokarska, J. Kopała, wyd. Edukacja Polska
 • Zanim będę uczniem, E. Tokarska, J. Kopała, wyd. Edukacja Polska

PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458)
Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku  szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r . nr 89, poz. 730).
Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.17)

język angielski

Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozwijanie umiejętności językowych. Małe dzieci mają w sobie ogromny potencjał, a od nas zależy, czy damy im możliwość aby go rozwinąć. Dzieci przyswajają sobie język obcy w sposób naturalny, kształcąc wymowę czy akcent. Ponadto nauka języka obcego w wieku przedszkolnym stymuluje rozwój mózgu przez co zwiększa się ich potencjał intelektualny.

Nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu będzie odbywała się w oparciu o takie metody jak Language Immersion Method - czyli całkowite zanurzenie się w język, a także Total Physical Response (TPR) - dziecko uczy się najpierw słuchać nowego języka, a następnie ruchem ciała reagować.

Na początku są to proste polecenia: Wstań! (Stand up), Usiądź! (Sit down). Każde polecenie nauczyciela jest poparte ruchem, gestem. Słuchanie obcego języka przez jakiś czas powoduje naturalną gotowość do posługiwania się nim. Jest to bardziej przyswajanie sobie języka obcego niż uczenie się go.

Zajęcia językowe w Małej Akademii będą odbywały się w 30 minutowych blokach. Dzieci będą miały również kontakt z angielskim w codziennych sytuacjach - podczas zabaw czy posiłków. W ten sposób ten język będzie dla nich czymś zupełnie naturalnym.

Naszym celem jest, aby po kilku latach pobytu w Małej Akademii nasze Maluchy posługiwały się jak najszerszym zakresem słów i zwrotów, aby nie bały się rozmawiać w języku angielskim i były otwarte na poznawanie tego języka w dalszych etapach edukacji.

zajęcia muzyczno-rytmiczne

Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza.”

Tissot

Spotkania rytmiczno-muzyczne oparte są na kilku stałych elementach. Jest to śpiew, czyli nauka piosenek związanych z daną porą roku, ruch w postaci tańców, pląsów i zabaw oraz tworzenie, inaczej improwizacje. Niezwykle ważne podczas naszych zajęć jest również uwrażliwienie na elementy muzyki, poznawanie instrumentów perkusyjnych, czy praca nad plastyką ruchu i jego organizacją w przestrzeni. Wykorzystywane metody to rytmika Dalcroze'a, system Orffa, Labana, pedagogika zabawy, elementy muzykoterapii oraz autorskie pomysły.

Podczas zajęć podstawowych uczymy się przede wszystkim piosenek i zabaw z nimi związanych, słuchamy dzwięczących wierszy, instrumentalnych opowieści, a nawet wydobywamy odgłosy z takich przedmiotów jak gazety czy łyżki.

Nasze Maluchy są bardzo twórcze, dlatego często łączymy różne dziedziny sztuki - malujemy kolorowe dzieła inspirowane dźwiękami lub improwizujemy taniec.

zajęcia ruchowe

„Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu.

Tissot

Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna jest niezbędnym elementem wspomagającym prawidłowy rozwój małego człowieka. Edukacja ruchowa i profilaktyka zdrowotna zapobiega powstawaniu wad postawy poprzez korekcję nieprawidłowych nawykówora z wzmacnianie słabych jeszcze mięśni.

Maluszki dzielnie ćwiczą wysłuchując opowieści ruchowych i gimnastycznych piosenek. Starszaki pracują trochę dłużej i intensywniej. Ćwiczymy z wykorzystaniem kolorowych przyborów. Często rywalizujemy w trakcie gier i zabaw, a także bawimy się przy rymowanych piosenkach. Kształtujemy cechy motoryczne, takie jak zręczność, siłę czy szybkość. Uczymy się czym jest prawidłowa postawa. Poznajemy zasady fair play i radość płynącą z ruchu.

Ćwiczymy zawsze bez obuwia i w dobrze wywietrzonej sali. Bo ruch to zdrowie!

zajęcia kreatywne

Zajęcia kreatywne to przede wszystkim możliwość tworzenia, poznawania ciekawych i nietypowych technik plastycznych, jak również okazja do spotkań ze sztuką poprzez szukanie inspiracji w przyrodzie, literaturze czy malarstwie. A wszystko to w atmosferze zabawy i „szaleństwa” z materiałem plastycznym.

W przygotowaniu profesjonalnych i twórczych zajęć pomagają nam kursy i szkolenia odbyte w Małopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

PODCZAS ZAJĘĆ OFERUJEMY:

 • Twórcze zabawy dla najmłodszych przedszkolaków
 • Nie tylko farbami – techniki plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • ZWYKŁE – NIEZWYKŁE, twórcze zabawy plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metody aktywizujące w przedszkolu
 • Tańce świata
 • Gimnastyka wyobraźni. Zabawy rozwijające ekspresję ruchową i aktorską dzieci w wieku przedszkolnym
 • Twórcze filcowanie – podstawy tworzenia ozdób i biżuterii z filcu

zajęcia z logopedą

CELEM ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH JEST:

 • usprawnienie nauki mowy,
 • wczesne wychwycenie nieprawidłowości fizjologicznych aparatu artykulacyjnego, wad wymowy i problemów w komunikacji językowej,
 • przygotowanie dzieci do nauki czytania.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH, DZIECI:

 • uczą się prawidłowego toru oddechowego
 • wzmacniają mięśnie ust i policzków
 • uczą się koordynacji ruchowo-wzrokowej
 • podnoszą świadomość własnego ciała

Podczas tych zajęć dzieci mają kontakt z wczesną nauką czytania według metody dr Cieszyńskiej. Zakłada ona, że to sylaba, a nie głoska jest najmniejszą jednostką percepcyjną. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

CZYTANIE METODĄ SUMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ MA KILKA PODSTAWOWYCH ZALET:

 • Dzieci same czytają pierwsze głoski i sylaby, więc doskonale słyszą swoje złe artykulacje w porównianiu do prowadzącego zajęcia.
 • Wychwytuje i eliminuje wady wymowy, pozwala zauważyć, które dziecko będzie miało problemy w komunikacji i z dysleksją (dzieci te powinny mieć, oprócz zajęć grupowych, zajęcia indywidualne celem lepszego przyswojenia informacji).
 • Metoda pozwala dzieciom poczuć się "samodzielnymi".

zajęcia z psem terapeutycznym

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka. Pies motywuje do nauki, poznawania nowych pojęć, odpowiedzialności, czy wrażliwości na potrzeby ludzi i zwierząt. Podczas zajęć dzieci między innymi uczą się bezpiecznych zachowań wobec psa i innych zwierząt.

Specjalnie wykwalifikowane psy i wspaniali pedagodzy pozwalają stworzyć niepowtarzalny klimat zajęć, do których przedszkolaki bardzo tęsknią.

cennik

OPŁATY W MAŁEJ AKADEMII (od września 2014):

WPISOWE:

300 zł - Jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto przedszkola.

CZESNE  W PRZEDSZKOLU (dzieci od 2,5 lat):

 350 zł - pobyt do godziny 14.00

400 zł - pobyt do godziny 17.00

450 zł - pobyt do godziny 18.00

Stawka żywieniowa: 10,50 zł

CZESNE W ŻŁOBKU:

550 zł - pobyt do 6 godzin

650 zł - pobyt powyżej 6 godzin

 • Czesne jest płatne z góry przelewem do 5 dnia każdego miesiąca na konto placówki.
 • Czesne nie obejmuje opłat za posiłki.

POSIŁKI:

10,50 zł - Dzienna stawka żywieniowa.

 

DANE DO PRZELEWU:

Mała Akademia
Liszki 118, 32-060 Liszki
Numer konta: 76 1020 2906 0000 1302 0223 7337

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne są wspaniałym narzędziem do pracy z Dzieckiem. Każdy przedszkolak pragnie sukcesu, pochwały i uznania – właśnie te zajęcia stwarzają ku temu wspaniałe warunki. Podczas „zabawy w teatr” kładę duży nacisk na przekazywanie wartości przez emocje: uczę dzieci w odgrywaniu ról przeżywać radość, smutek, zatroskanie, odróżniać dobro od zła i dobrze wybierać.  Często obserwuję jak wcielenie się w rolę bohaterów scenek i przedstawień wywiera duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrza uwagę i obserwację, pomaga rozładować napięcia, uczy pokonywać własne lęki i przekraczać bariery. A sukcesy małych aktorów  na „wielkiej scenie” przedszkola są źródłem mojej satysfakcji, radości dzieci i dumy rodziców!

Język rosyjski

Zastanawiali się Państwo kiedyś, czy warto małe dzieci uczyć języków obcych?

Niestety wiele rodziców nie widzi sensu we wczesnej nauce języków obcych swoich dzieci. Wcale się nie dziwię, ponieważ nauka często kojarzy się nam jedynie z poznawaniem reguł gramatycznych i mozolnym "wkuwaniem" słówek. Taki rodzaj nauczania byłby oczywiście niezwykle nudną i niestrawną dawką dla niezwykle chłonnego, ale wymagającego umysłu dziecka.

Dlatego wykorzystuję inny sposób nauki dla przedszkolaków, skierowany przede wszystkim na osłuchanie się z językiem.  Aby  wykorzystać nadzwyczajny potencjał tkwiący w możliwościach malucha, trzeba przyjrzeć się, w jaki sposób uczy się on języka ojczystego.  Zajęcia będą wyglądały jak zamieszkanie przez godzinę w innym kraju, gdzie poznawanie słówek i struktury języka jest możliwe jedynie przez doświadczenie i łączy się z bodźcami dźwiękowymi, smakowymi, węchowymi, emocjonalnymi itp. Czeka nas wspaniała zabawa!